2010/05/14

Ny ordförande för SEA

SEA, svenska evangeliska alliansen har fått en ny ordförande. Anders Sjöberg, EFS förre missionsföreståndare kliver in i denna viktiga uppgift.
- Det spontanekumeniska skeendet vi upplever i dag i svensk kristenhet är glädjande. Främst till följd av att det sker med den bibliska uppenbarelsen av Jesus Kristus som grund och källa
säger Anders i Dagen.

Nog går det att hålla med Ulf Ekman när han skriver:
Det är glädjande, väldigt roligt faktiskt, att Anders Sjöberg nu ärordförande för SEA (Svenska Evangeliska Alliansen). Han är en mycket duktig bibelteolog och god kommunikatör. Inte minst är han stark på de centrala kristna dogmerna och på Jesu person och verk.
Det är bara att önska lycka till!
Se mer på SEAs hemsida.

Inga kommentarer: