2006/03/27

Det fungerar inte!

Reidar Paulsen, norsk församlingsledare och teolog konstaterar i en artikel att kyrkans sekularisering i hopp om att nå människor i det stora hela har misslyckats. Han skriver: "Alt i begynnelsen av 1970-årene vakte det stor oppmerksomhet da metodisten John M. Kelley publiserte ”Why Conservative Churches Are Growing”. Med solid og omfattende tallmateriell visste han at de store såkalte mainline-kirkene – de tradisjonelle protestantiske kirkesamfunnene - tapte medlemmer i stort tempo.
Kelley syntes ikke å være i tvil: konservative kirker hadde vekst; liberale tilbakegang, Han hørte selv til den liberale fløyen og kunne stille spørsmålet slik: ”Hvorfor er de gale kirkene vokser?” Som religionssosiolog svarte han at de liberale menighetene sviktet sin oppgave: å gi mennesker mening."

Varför växer "fel" kyrkor? I Sverige är detta tydligt i många samfund - de liberala, "teologiskt världstillvända" samfunden minskar. I vissa fall, exempelvis Svenska Metodistkyrkan är utplåningen nära. Med ett par undantag står alla församlingar stilla, eller minskar. Undantagen då? Konservativa, omvändelseinriktade, församlingar fast rotade i den tradition som betonade den radikala omvändelsen och det helgade livet och agerandet gentemot nästan. Och som i vissa fall ännu gör det.

2006/03/22

Nya tider, strålande tider...

Skatteverket vill inte längre samla in kyrkoavgiften via skattsedeln vilket kan leda till ett drastiskt tapp för kyrkans medlemstal. Detta kan leda till en mycket svår situation, men den kommer ändå inte att vara utan möjligheter.

* Kyrkan kommer rent faktiskt att ekonomiskt luttras - det blir i ännu högre grad en medlemskyrka.
* Kyrkan kommer att behöva se över sin finansiering, och vissa framsynta församlingar kommer kanske att våga använda ordet "tionde".
* Kyrkan kommer att kunna ställa större krav på Riksantikvarieämbetet m.fl. instanser om bidrag till upprätthållande av det kulturarv som våra kyrkor innebär.

Om skatteverket får som de vill så kommer kyrkans situation att bli drastiskt annorlunda, eftersom människor so själva ska betala sin skatt/sina avgifter ser på pengarna på ett annat sätt än om de aldrig fått hålla dem i handen. Det är uppenbart att detta kan leda till "maxtaxa" för medlemskap, men också till ett kraftigt medlemsfall.

Låt oss inte sörja för mycket över de som lämnar kyrkan av ekonomiska skäl, eller rättare sagt - Minns att deras själar är långt dyrbarare och värdefullare än deras plånböcker och medlemsavgifter!

2006/03/21

Varning: Denna text är provokativ. Läsning på egen risk.

En av de saker som Jesus talar mycket om (för mycket för många teologers smak) är domen. Kort sagt, det går åt helvete med världen och alldeles för många av de människor som finns där, eftersom männikskans fria vilja skapat problem.

Eld och svaveltid således? Nej. Jag tror inte att det är en speciellt tillämpbar väg, och jag tror inte heller att det är en vettig modell för annat än ett mycket litet fåtal predikanter i vår tid att agera på det viset. Förvisso lyckades Jonathan Edwards rätt bra med det i en av de mest kända predikningar som någonsin hållits i USA, men det var å andra sidan år 1741...

Däremot tror jag att det är vettigt att vi som trots allt är kristna inser att Jesus blir grymt problematisk om vi skall försöka reducera bort dessa bitar. Det blir litegrann som att beskriva Peter Forsberg som hobbygolfare eller KG Hammar som prästson. Ingetdera felaktigt, men om man tar bort den dubbla utgången (och därigenom Jesu försoningsdöd) så blir som att koka soppa på en spik - utan att ha sagans kockas list. Resultatet blir väl utspätt, minst sagt.

En inte fullkomlig lista knåpade jag ihop tidigare i höst. Här är den del som finns i Matteus:
Matt 5:20
Matt 5:22-26
Matt 5:27-30
(Matt 6:15)
Matt 7:23
Matt 8:12
(Matt 10:15)
(Matt 10:34-39)
Matt 11:22-24
Matt 12:31
(Matt 12:36)
(Matt 12:41-42)
Matt 13:40-43
Matt 13:47-52
(Matt 15:13)
Matt 18:6-10
Matt 18:21-35
(Matt 19:16-30)
(Matt 21:33-46)
Matt 22:1-14
(Matt 23:13-36)
Matt 24:37-41
Matt 24:43-51
Matt 25:1-13
Matt 25:14-30
Matt 25:31-46
Matt 26:24

De inom parantes nämner bara himmel eller helvete (men är svår- eller oförståeliga utan sin kontrast) medan de fristående ställer domsalternativen mot varandra.
Programförklaring 0.1

Detta är en blogg som tror sig vara semi-fundamentalistisk. Exakt hur fundamentalistisk den i själva verket är kommer att tas reda på allt eftersom programförklaringen uppgraderas mot version 1.0.

Annars går det ju alltid att testa mot The Fundamentals. Denna blogg tror sig ana att:
A) Många av artiklarna är föråldrade, skrivna som de är för runt 90 år sedan eller mer.
B) Stor del av den liberala teologi som kritiseras inte längre utgör ett problem eller en utmaning för kyrkan.

Men vi vet också alla att kyrkan av idag har stora problem och många utmaningar att möta. Svenska Kyrkan, traditionellt stark på landsbygden och vekare i städerna har svårt att hantera flyttströmmarna som äger rum. Frikyrkorna backar, och överlag går kyrkan i Sverige tillbaka. De ljuspunkter som anas, oberoende av samfund är församlingar som:

* Satsar på den lilla gruppen och dess gemenskap .
* Betonar den gudstjänstfirande församlingen framför "medlemsmatrikelförsamlingen".
* Satsar socialt på att nå de svagaste i samhället - och som därigenom också når de högsta! .
* Håller fast vid Bibeln som Guds ord.
* Vågar starta helt nytt.

Detta är några fundament som gör goda församlingar, fungerande församlingar, levande församlingar. Församlingar som förmår att ge mening. Församlingar som öppnar upp för att dela liv. Församlingar där människor blir mer mänskliga och inte mindre, eftersom de slipper vara Gud.

De länkade församlingarna är exempel som förtjänar uppmärksamhet. Se och lär, men kopiera inte rakt av! Gud skapar inte kopior utan unika underliga underbara orginal!

Denna blogg kommer att tillägnas jakten på sunda fundament för framtidens kristna kyrka i Sverige. Vårt land, vårt folk och vår kyrka behöver en fast grund att stå på och det är vi tillsammans som kan bygga den på den hörnsten som Jesus Kristus utgör. Denna blogg vill få ge ett bidrag till detta.

I en lek med ord och med John Shellby Spong ges den härmed titeln "A new fundamentalism for a new world".