2010/05/15

EFS årskonferens del 3

Det har just varit styrelseval. Omval av tre ledamöter, och ett spännande nyval - Lars Häggberg, kyrkoherde i Gottfridsbergs församling i Linköping. Spännande!

Blogglästips

EFS missionsföreståndare Stefan Holmström bloggar. Läsvärt, om än något sällan. Här.

2010/05/14

EFS årskonferens del 2

På öppet forum släpptes just beskedet att SALT - barn och unga i EFS -  kommer att lämna kyrkans hus av kostnadsskäl. Den Salt-styrelseledamot som berättade detta uppmanade oss att komma med och följa efter dem. Applåder.

Ny ordförande för SEA

SEA, svenska evangeliska alliansen har fått en ny ordförande. Anders Sjöberg, EFS förre missionsföreståndare kliver in i denna viktiga uppgift.
- Det spontanekumeniska skeendet vi upplever i dag i svensk kristenhet är glädjande. Främst till följd av att det sker med den bibliska uppenbarelsen av Jesus Kristus som grund och källa
säger Anders i Dagen.

Nog går det att hålla med Ulf Ekman när han skriver:
Det är glädjande, väldigt roligt faktiskt, att Anders Sjöberg nu ärordförande för SEA (Svenska Evangeliska Alliansen). Han är en mycket duktig bibelteolog och god kommunikatör. Inte minst är han stark på de centrala kristna dogmerna och på Jesu person och verk.
Det är bara att önska lycka till!
Se mer på SEAs hemsida.

2010/05/13

Ord och inga visor - relationssammanbrott på G?

Those in same sex marriages, and those who support the legitimacy of such marriage, shall not be invited to work in the ELCT. We further reject their influence in any form, as well as their money and their support.
Så skriver ELCT, Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka i ett pressmeddelande. Läs det en gång till. Det är ingen liten kyrka som morrar. Över fem miljoner medlemmar som nu tar avstånd, och det skarpt, mot "den nya äktenskapssynen".


Jag skrev om detta i mars med följande ord
 Det är ett friskhetstecken att kyrkan i tredje världen törs höja sin egen röst och driva sin egen linje. Om vi vill fortsätta skicka missionärer till Tanzania så är det inget problem. Halva biskopskollegiet kan komma i fråga. De andra, "progressiva", får stanna hemma och odla sin provinsialism som de önskat.
De orden står kvar, men med fördjupad innebörd. Idag kom liknande uttalanden från Mekane Yesuskyrkans vicepresident. Från kyrkokansliet lär det tyvärr viftas bort. Men konsekvenser blir det.

På EFS årskonferens - 1

Sitter precis på EFS årskonferens och snyltar på en kompis 3G-nät. Kul att vara här i Kalmar! Ännu inget spännande bortsett från regn, regn, regn.

2010/05/11

Spännande forskning om trohet och överlåtelse

Min vanliga morgonrutin innebär att läsa SvD, DN, DI, Times of London och NY Times på nätet + lokaltidningen på papper. Idag stötte jag på en spännande artikel i NYT om äktenskap, lojalitet och forskning om hur det hänger ihop.

Läs själv här!

Om fåfängans marknad för män

Som ledare för ungdomar ställs man inte sällan inför utmaningen att hantera bristande självkänsla, självskadebeteenden av olika slag och/eller en sned kroppsuppfattning. Att föra samtal i grupp om vilka ideal som påverkar oss är viktigt, liksom att peka på det absurda med photoshoppade (kvinnliga) modeller som ser ut som om de svälter och har lagts i sträckbänk. Nu på morgonen stötte jag för första gången på en artikel om vad som krävs av manliga (muskel)modeller. Lite offtopic i förhållande till resten av bloggen kanske, men jag fann den vara intressant och då torde fler tycka det också.

Times intervjuar Daniel Martin, manlig modellveteran (33 år gammal) som berättar om hur han förbereder sig för ett jobb:

Two days before a photoshoot, he says, he begins to dehydrate by restricting the intake of water and other fluids to a minimum. After almost a week of carbohydrate avoidance, he also begins to “carbo-load” by eating pasta and sweet potatoes for 48 hours. “That forces the muscles to fill up with glycogen so they look bigger,” he says. “Being dehydrated makes your skin shrink and become taut so that it sticks to the muscles and gives a dry, vascular appearance, making your veins stick out, which is what the magazines want.”

Many male models drink alcohol — brandy and gin are favourites — to speed dehydration. “I open a bottle of red wine the night before, and on the morning of a photoshoot I have another glass of wine and some wine gums,” Martin says. “The sugar in the sweets and the alcohol draw more water from the skin, leaving you looking as lean as possible.”
Among models and many others in the industry, Martin says, there is an unspoken acknowledgement that the pre-shoot regimen is standard. “There is definitely a sense that magazines expect you to turn up dehydrated and dizzy,” he says. “I’ve been on castings for fitness magazines where there are six or seven models who are so groggy and out of it that they need to grab a chair to sit down and literally can’t speak.
Rätt vrickat, men jag är tacksam att ha utökat min kunskap på detta området. Tyvärr finns det ju många unga grabbar som ser dessa bilder och inte tänker efter ordentligt. Pannlobernas analysförmåga där hjärnan bedömer sådant som risk och konsekvens blir ju "fullvuxen" först i 25-årsåldern... Läs här.

2010/05/10

Uppföljning - ingen protestant i USAs högsta domstol

New York Times skriver att det blir en judinnaElena Kagan, som nomineras till den lediga platsen i USAs högsta domstol. Då blir det som misstänkt och som jag tidigare skrivit om - att inga protestanter kommer att sitta i domstolen. Nu blir det sex katoliker och tre judar. Skarpa jurister, säkerligen. Men en intressant utveckling, onekligen!

Nu ryker församlingshemmen?

Vad gör man när man har en för stor kyrka? River den? Svårt att få till om den inte är strukturellt skadad - i vart fall om den är svenskkyrklig. Bygger om den? Jo, det går ju. Det senaste är att flytta in så mycket som möjligt av församlingshemsverksamheten i kyrkbyggnaden. Då kan församlingshemmet säljas. GP vet mer. Vessige i Halland avser nämligen att göra just detta.

 I stället för att sälja kyrkor i församlingen, är målet att använda kyrkorummet till all verksamhet som kyrkan bedriver. Detta rör barngrupper, såväl som administrativt arbete och studiecirklar.
...
– Vi vet inte någon som har gått så pass långt som vi. Vi vill även skapa kontorsrum i kyrkan, säger hon.


Tanken är förstås spännande, men det väcker en del frågor. Om kök och toaletter. Om handikappanpassning. Om hur man gör de stora festdagarna, typ konfirmation, första advent eller julnattens midnattsmässa. Framförallt undrar jag hur man ämnar göra för att en lokal som troligen är ganska illa anpassad till nutida gudstjänstfirande och till nutida gruppbaserad verksamhet ska kunna fungera med nutida verksamhetsformer. En annan nyckelfråga blir om/hur man kan dela in kyrkan i olika sektorer så att frivilliga ledare kan finnas där utan att anställda måste vara på plats. Det berör exempelvis hur man skyddar de dyraste skatterna om sådana finns (pastoratet har ingen hemsida!)

Jag önskar Vessige lycka till, men är nyfiken att höra mer om vad som händer - och hur de gör. I vilket fall är det ett viktigt projekt för framtiden. Pengarna sätts på undantag - och då gäller det att hänga på.

2010/05/09

Kyrkorna i syd utmanar oss!

Såhär en söndag kan det finnas tid att göra alla de saker som ännu ogjorts. Som exempelvis att efter eller före gudstjänsten läsa Dagens fina, några veckor gamla artikelserie om kyrkorna i Syd och om hur de utmanar oss. Gör det!
Del 1
Del 2
Del 3
Och glöm för allt i världen inte att beställa Björn Fjärstedts bok i samma ämne! Den är synnerligen läsvärd och ett snudd på måste för alla församlingsledare som är läskunniga. Om den skriver jag mer någon annan gång.

2010/05/08

USAs högsta domstol utan protestantiska kristna

CNN rapporterar om att USAs högsta domstol inom kort kan vara helt utan protestanter. För bara några årtionden sedan hade blotta tanken på en sådan utveckling varit skrattretande. Det kanske inte har så mycket med oss i Sverige att göra, men ett par trådar kommer fram som viktiga och väsentliga även för oss.

Dels handlar det om de nordamerikanska mainlinesamfunden (vi kanske skulle säga "folkkyrkliga", men det är en term som egentligen blir helt meningslös utan för det germanska språkområdet), de traditionella och numera rätt meningslöst liberala, som minskat rejält i inflytande, självbild och storlek under mer än 50 års tid. Sammanslagningar som ELCA eller Presbyterian Church (USA) har inte förmått hindra detta. På så vis har en förskjutning skett där USAs befolkning allt mer lämnat de protestantiska (inte sällan förtvinade) rötter som landet byggt på.

Dels, vilket är av intresse för oss, så har de evangelikala och eller karismatiska samfunden, genom sitt betonande av hjärta framför hjärna, inte direkt bidragit till en hög status för juridiken, som ju är en dissikerande vetenskap, med i vart fall en längtan efter att vara objektiv och skarpsynt. Så vilka är det då som tagit över?

Katolikerna. Och judarna, men de har ofta läst på katolska skolor - de var portade av de protestantiska lärosätena. Som den gode professor Bexell brukar säga, "Den romersk-katolska kyrkan är i första hand ett rättssubjekt", med egen lagstiftning och en juridisk tradition som är dubbelt så lång som den svenska. Där har sinnenas skärpa betonats. Minoriteten har fått stort inflytande.

Av detta kan vi lära oss dels den vanliga läxan av att titta på USA-mainline-protestantism. It is broken, it won´t work. Samma läxa kan vi förvisso lära oss av att blick på stora delar av svenskkyrkligheten! Den andra läxan är intressantare:

Vässade sinnen, Herre oss giv,
som förmår skära
märg, ben med kniv
Frilägga sanningen
den du oss ger
men som i Sverige
ofta tryckts ned.

Tag mig då Herre, i detta land
låt mig få lära
tankar ibland
som kan förändra
ont bryta ned
så att din himmel
fylls utav fler.

(Jesus för världen, av Lina Sandell-Berg)

2010/05/07

New age - verkligheten = 0-1

Östersundspostens Jens Ganman har varit på föredrag med Kay Pollak. Publiken är nöjd på förhand. Men journalisten och krönikören Ganman är, för att uttrycka det försiktigt, an något annorlunda uppfattning.


Två flaggor hänger ner från taket. 
En med en glad gubbe på, en med en ledsen. 
Redan där är det farligt nära en NileCity sketch, men Pollaks publik verkar inte bry sig.

Bilden är obetalbar, men jag kan inte sno den av upphovsrättsskäl. Det är verkligen en glad och ledsen gubbe...


Han spottar ur sig påståenden och anekdoter, och mer än en gång hajar jag till och tänker: ”Men vänta nu ... vad SÄGER  han..!?”
Exempel: 
”Det är som med de mentalt störda på olika  sjukhus och så, som hittar på saker de blir störda av.”

Här blir det ett dilemma för mig när jag läser en sak som denna. Endera så har Pollack låtit bli att tänka på denna punkt, vad det är han säger. Eller så är han en strikt följare av någon slags karmalag - det är den sjukes fel att den sjuke är sjuk, och det bygger på händelser kanske i ett tidigare liv... För en kristen förståelse är detta väsenfrämmande!

I Pollaks världs finns inga psykopater, inga mytomaner, inga hustrumisshandlare, inga sadister, inga bedragare, inga fascister, inga pedofiler ...
Där finns bara offer.
Inga förövare.
Och människor som är kränkta, ledsna eller orättvist behandlade ska inte söka tröst eller upprättelse.
De ska blicka inåt. 
Välja glädje.
I "så som i himmelen" är nyckelrepliken "det finns ingen synd". Lite märkligt i en film med hustrumisshandel, mordförsök, otrohet m.m. Men visst. Dilemmat är ju då att den som gör ont blir en annan, en utomstående. Möjligheten tillupprättelse och förlåtelse är i princip borta. Så dem som Pollack talar till måste per automatik vara de hunsade, de slagna, de som är offer. För hans budskap är inte riktat till någon som i någon situation inte är ett offer.
Föredraget avslutas med att Pollak sätter på Queens ”I Want to Break Free” och ropar:
”Du skapar din egen verklighet!”
Då är det inte bara farligt nära Ricky Gervais rollkaraktär David Brent, när han håller ­föredrag i ”The Office”, och avslutar sitt föredrag med att spela ”Simply the Best”. 
Det ÄR The Office. 
Eller valfritt Amway-möte.
Verkligheten överträffar dikten. 
Än en gång.

2010/05/06

Bloggtips

Fascinerande nog finns det läsare även av denna blogg. För dig som uppskattar det jag skriver, eller bara tycer att det är goja - passa på att läsa det kanske vassaste liket i bloggosfären - Ärkebiskop Cranmer (död 1556). Läsvärd utöver det vanliga, särskilt nu i valtider. Skriver på utrikiska, men är väl värd att lägga tid på.

Hemundervisning igen

Jag har tidigare skrivit om hemundervisning, och om den njugga syn som Sverige har i frågan. Häromdagen skrev HBL, Finlands största svenskspråkiga tidning om en svensk familj som flyttat till Åland efter att ha fått nej till hemundervisning i Sverige. Äldsta barnet hade inte trivts i skolan - relationen med läraren i ettan hade varit dålig - men efter flytten verkade det funka bra. Tyvärr finns artikeln inte online, men kolla om din bibbla har Huvudstadsbladet bland sina papperstidningar.

Nu är det knappast så att hemundervisning passar alla. Dels av kostnadsskäl, men också därför att alla föräldrar inte är goda pedagoger. Men vissa är det. Då bör de som önskar få chansen. För så länge föräldrar har det yttersta ansvaret för sina barns uppfostran så är det en självklarhet att det också omfattar undervisningen.

Vore ju trist om svenskar skulle söka politisk asyl i USA (eller Finland) av detta skäl...

2010/05/05

Gratisreklam

En del bloggare har retats lite med skatteverket i det sista. Bland annat har finans- och peakoilbloggaren Cornucopia roat sig med att skriva  syrliga inlägg om redaktionell reklam på bloggar, kopplat till varuprover för modebloggande töser. Nåväl, jag vill väl inte vara sämre än att jag utnyttjar möjligheter som finns innan det blir skatt på allt, och gör reklam för en vettig grej jag just fått info om:


...titta in på
www.forradsaret.se som är vår satsning på ett Förrådsår i Lysekil. Känns
väldigt spännande på många sätt. Det är en kombination av bibelskola,
kommunitet, församlingsliv och mentorskap. Lysekil är helekumeniskt så alla
firar sin gudstjänst ihop. Vi är en förrådsförsamling inom New Wine och
finns med i en del andra nätverk, t ex så har missionspastorn här varit
ordförande i föreningen Kompass. Det innebär att förutom allt som finns att
hämta på hemmaplan så kan man också få åka till Tanzania om man har en
missionärskallelse om man vill pröva den och man kan få vara med New
Wine-församlingar i London om man är lovsångsledare. Har man en kallelse att
vara präst/pastor får man limma på någon av Hans Wolfbrandt eller mig. Har
man kallelse att jobba med socialt arbete finns ett spännande arbete bland
drogmissbrukare, alkolister, nyanlända och andra som också är tydligt
evangeliserande. Och det finns mycket, mycket mer. Ta gärna med detta i dina
böner och om du möter någon som vill satsa ett år på sin relation med Jesus
för att formas i sin tjänst så tipsa dem gärna om detta.Så då tipsar vi väl om det då! Tror att detta kan vara en kanongrej, spännande möjlighet till mentorskap och högst intressant för framtiden! Kanske att Lysekil en vacker dag har egen prästutbildning kopplad till någon av de stora evangelikala församlingarna i den anglikanska kyrkan? I väntan på det är detta något att inspireras av. Du som har hösten tom i kalendern borde nog ta en titt på detta.

2010/05/02

Bokbord i kyrkan - titlar vi har haft under året

När det gäller val av böcker finns det mycket att tänka på. Pris och församlingsprofil är kanske de två viktigaste. Pris är konstant (i stort sett) - bättre med låga priser. Strax innan påsk besökte jag en distriktskyrka i staden med höga, ojämna priser på allt, böcker och Sackeusvaror spelade ingen roll. Kaffe för 42 kronor/paket i stället för 40! Hallå? Och en bok för 179 - vem har jämna pengar där?

2010/05/01

Baby överlevde abort

In 2005 a baby boy in Manchester was born alive at 24 weeks after surviving three attempts to abort him. He is now a five-year-old schoolboy.
Nu gick det inte lika bra för det barn i Italien som aborterades på grund av gomspalt för några veckor sedan. Barnet, som var i 22:a veckan hittades levande på sjukhuset men kunde inte räddas. Dock levde han i två dagar efter in(över)greppet. 


Läs mer i Dagen och i Daily Telegraph som skriver:Eugenia Roccella, the under-secretary of state in the health department, on Wednesday night promised a government inquiry into the incident.
“The minister of health will send inspectors to the hospital in Rossano Calabro to investigate what actually happened, and to see if the Law 194, which prohibits abortion when there is a possibility of the foetus living separately from the mother, and permits it only when the continuation of the pregnancy would result in life-threatening danger to the mother.”
She said that if initial information is correct, “this would be a case of deliberate abandonment of a seriously premature neonate, possibly also with some form of disability, an act contrary to any sense of human compassion but also of any accepted professional medical practice".
She added: “We must remember that a baby, once born, is an Italian citizen equal to all the others, and is entitled to all fundamental rights, including the right to health and therefore to be given full support.”Här blir det absurda i situationen helt tydligt. Det är okej att döda ett barn (för det är precis vad det handlar om) förutsatt att det sker "i rättan tid". Därefter är det inte okej. Principiellt är det likadant i Sverige och vår abortlagstiftning förefaller vara av samma skrot och korn som den italienska. 


På något sätt känns det som om "the great communicator", Ronald Reagan hade rätt:
With regard to the freedom of the individual for choice with regard to abortion, there's one individual who's not being considered at all. That's the one who is being aborted. And I've noticed that everybody that is for abortion has already been born.